Читалище

Читалище „Паисий Хилендарски – 1927”- с. Черенча, е създадено на 27 февр. 1927 г. от тридесетина будни българи.

За пръв председател е избран Димитър Стоянов – пощальон в селото, секретар  е Василка Рангелова- учителка, библиотекар е Димо Петров – учител, а Нона Стефанова-домакин. Първите книги  за библиотеката, предимно селскостопанска литература, купува Димо Петров.

Независимо от оскъдната материална база, Владимир Миланов, Милка Петрова, Никола Димитров и Димо Петров, със съдействието на местни учители, поставят битовата пиеса „Сватба”. По-късно жителите на селото гледат и постановките „Хайдути”, „Боряна”, ”Обесването на Левски”, ”Зла свекърва”. През годините укрепва театралният състав, който дори през зимата пътува на гастроли в околните села. Читалищното ръководство създава фонд „Постройка на читалищното здание” със сметка в Българска земеделска банка.

През 1935 г. културният институт е оземлен с 50 дка ниви. Получаваният наем от земята се внася във фонда. През 1941 г. е построено ново училище, а сградата на старото е пригодена за читалище. С общи средства се купуват първият радиоапарат, работещ на батерии и портрети на големи български родолюбци. През 1962 г е създаден танцов колектив.

През 1967 г. старата читалищна сграда е разрушена. През 1970 г. е открито първото крило на модерната читалищна постройка, а 1978 г. – второто крило. През 1972 г. се чества 250 години от рождението  на патрона на читалището и е преименувано на Народно читалище „П. Хилендарски – 1927”.

В читалището развиват успешна творческа дейност хор, рецитаторски колектив.  Има и женска певческа група за обработен фолклор, която участва в общински, областни и регионални фестивали.

Обогатява се библиотечния фонд, който достига над 8000 тома.

През годините в читалищния салон са гостували драматичните театри на гр. Шумен и гр. Търговище и др. Два пъти в селото са се прожектирали филми.

Книжният фонд към 1978 г. нараства до 12 000 тома.

От 2000 г. в културния календар на читалището е включен и се празнува „Денят на моето село”. Празникът се отбелязва около датата на събора на с. Черенча – който е на подвижния християнски празник ”Свети дух”, но винаги се празнува на Петдесетница – неделята на 50-тия ден след Великден.

Читалищното настоятелство работи с всички възрастови групи от населението както и с различните  етноси.Честват се всички бележити дати и годишнини. Отбелязват се всички празници от християнския и културния календар.

Към днешна дата председател на читалището е
Хасан Мехмедов Хасанов, а секретар е Йорданка Василева.