Психодиспансер

IMG_7821 IMG_7822

Държавна психиатрична болница

През 1950 г. монахините от католическия манастир „Пресвето сърце Исусово” дават 440 декара обработваема земя с целия си недвижим имот на Министерството на народното здраве. През декември същата година се открива Психиатричната болница. Тя се помещава в бившите вече сгради на манастира. Първият главен лекар е д-р Александър Данов. Персоналът се състои от шест санитарки-монахини. Болницата разполага със 75 легла. На 27 декември пристигат първите 16 болни, приведени от болницата в Курило, а в началото на 1951 г. са изпратени още 23 болни от Психоневрологичната болница на гара Карлуково.

През 1955 г. към болницата в Царев брод се прехвърлят помещенията на руския инвалиден дом и легловият фонд нараства на 100 легла. В специална стая се открива трудотерапия под формата на ръкоделна работилница.

През 1956 г. главен лекар става д-р Начев. Отделенията се разделят на „спокойно” и „неспокойно”. Лекарските длъжности се увеличават на пет. Земеделското стопанство към болницата притежава 461 декара обработваема земя, 12 декара зеленчукова градина, 2 декара лозе и 300 кв. м парници.

През декември 1958 г- се открива мъжко отделение. Провеждат се всички съвременни активни методи на лечение, въведени в психиатричната практика.

През 1962 г. е построена нова сграда за трудотерапия на жените. Кадровият състав на болницата се увеличава на 74 длъжности. Легловият фонд вече е 140 легла.

На 31 декември 1964 г. Окръжната психоневрологична болница в Царев брод и Окръжният психоневрологичен диспансер в Шумен се обединяват в едно здравно заведение – Окръжна психоневрологична болница с диспансер в село Царев брод.

През периода 1973 – 1980 г. за нуждите на болницата са построени ново кухненско помещение и баня, завършен е нов блок, в който са настанени три женски отделения, реконструирано е мъжкото отделение. През 1977 г. е завършена пристройката към мъжкия блок, което дава възможност да се разкрият две нови отделения – наркологично със 70 легла и детско-юношеско с 40 легла. През 1979 г. главен лекар на болницата става д-р Кирил Петров.

Към настоящия момент Държавната психиатрична болница в село Царев брод е лечебно заведение, регистрирано по чл.5 ал.1 от Закона за лечебните заведения. В нея се осъществява диагностика, лечение и рехабилитация на хора с психични заболявания, провежда се наблюдение на хронично психично болни и се извършва профилактика и ранно откриване на психични заболявания. Болницата е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на здравеопазването. Финансирането й е централно, чрез държавния бюджет.