Мохамедански училища

В селото е имало две мохамедански училища – турско и татарско. Децата се обучават по Корана от ходжи. Издръжката на училищата става със средства от наемите на училищни ниви и такси от семействата на учениците. През 1930 г. двете училища се сливат в едно. В частното мохамеданско училище освен задължителните предмети са затъпени турски език и вероучение. Занятията се водят от трима учители, единият от които е българин. Поради масовото изселване на мюсюлмани в Турция през 1959 г. училището е закрито.