Читалище

Народно читалище „Съзнание – 1928”

 През 1928 година група ентусиазирани прогресивни младежи под ръководството на Крум Велков, бащата на който е бил работник по жп линия, са сложили началото на читалището в селото с наименование „Съзнание „.

Първи председател е Зори Митев Атанасов. Започва се активна дейност за набиране на членов,  изнасяне на вечеринки, пиеси, коледуване. Започва събиране на средства за закупуване на книги. Закупуват се книги, шкаф една маса и няколко стола и така се слага началото на читалищната библиотека. През 1933 г. читалището е узаконено с 25 дка земя. От обработването й читалището набира средства за издръжката си и разширяване на културно-просветната си дейност. Специална читалищна сграда все още не е имало. През 1936 е открито новото училище с две класни стаи, от които едната се приспособява за читалищен салон със специално направена неподвижна сцена. Изработват се декори. Вече има и завеса с изрисуван ликът на Хр. Ботев. Закупени са и 100 бр. столове. През 1944 г. се наема стаята на Димитър Костов за читалище, като там се слага библиотеката на читалището и се открива като кафене с отговорник Съби Арнаудов. През деня продава чай, кафе, сладкиши, а вечер се ползва като народен университет. Всяка вечер се изнасят беседи.

С голяма борба от страна на населението през 1945 г. читалището се сдобива със собствено дворно място за постройка на читалищна сграда. През 1957 г. започва  строителството на читалището с неимоверен труд.

На 9 септ. 1962 г е открита новата читалищна сграда.

Започва нова ера в живота на новото читалище.

Читалище „Съзнание” става център на обществено-политическия и културен живот на селото!

На 10 септ. е изиграна първата театрална постановка“Сребърния пръстен“ от Иван Дончев играна от местния театрален колектив.

На 9 декември 1978 г. се чества 50 годишен юбилей на читалището, което  е наградено с орден „Кирил и Методий” ІІ ст. С промените през 1989 г. читалище „Съзнание-1928” прекрати богатата си дейност. При сегашните условия читалището се насочи към художествената самодейност.

Към читалището са основани:

Женска фолклорна група „Ханкрумски славей”, с ръководител Стоян Борисов;

Кулинарна група „Ханкрумски кулинарки”.

Към пенсионерски клуб „Детелина” е основана Група за автентичен фолклор, създадена през 2003 г. В него се пресъздават обичаите „Трошанка” и „Седянка”, характерни за селото.