Поминък

Село Осмар е прочуто с произвежданото в него вино „Пелин“, поради което се смята за столицата на пелина. В селото и региона битува легенда, че когато хан Крум заповядва да бъдат изкоренени лозята, запазва за лично ползване насажденията в района на Осмар. С това хората обясняват превъзходните качества на произвеждания там „Пелин“, твърдейки, че се прави по рецепта и технология, останали от времето на Първата българска държава.

Още преди Освобождението пет-шест осмарски семейства изнасяли вино из близки и далечни краища на Османската империя. Лозовите масиви се простирали на площ от хиляди декари. Традицията на производство на прочутия лековит пелин е съхранена до наши дни. Селото опитва да възроди винопроизводството и пази търговската марка „Пелин“. Почти няма къща в Осмар, която да не произвежда от безценната напитка. Местните използват свое грозде, плодове (ябълки, дюли и пр.) като добавят и голямо разнообразие от билки, събирани из околността. Всяко домакинство си произвежда пелина по собствена рецепта, но като цяло се използват около 20 билки и старо вино с перфектно качество. Възрастните хора навремето са използвали пелина като храна по време на междинни закуски през деня. Дори са давали по една лъжица и на децата за крепко здраве и пълноценен сън.

В село Осмар за първи път в България се произвежда шампанско. Находчив лозар научил френски език, започва кореспонденция с производител на шампанско във Франция и произвежда от пенливото вино, което на Пловдивското изложение получава сребърен медал. И до сега този медал се пази в селото. През 1902 г. осмарци внасят облагородена лоза от Сухиндол. През 1912 г. организират курс за облагородяване на лози. Днес, макар и да не са достигнати нивата на производство на вино от XX в. (около 1,5 млн. литра), винопроизводството е съживено и възвръща предишните си позиции.

Винарска изба „Осмар”

http://osmarpelin.com/

Кооперация „Орало

Основана е на 5.12.1905 г.като Земеделска спестовно-заемателна каса „Орало”. Основната ѝ задача е да кредитира своите членове. Набира средствата си чрез членски внос, дялов капитал, спестовни влогове, лихви срещу отпускани кредити и банков капитал. До основаването на кооперацията в селото има недоимък, населението е бедно, дължи пари на лихвари и чорбаджии. Започва развитие на кооперативния живот. Взема се решение касата да стане член на Районния синдикат – гара Крумово (дн. Хан Крум) и да се открие магазин за продукти и стоки. Първото зареждане на магазина става на 27 април 1921 г.

През 1923 г. започва разцвет на осмарската кооперация, която става потребителна. Обхванати са и други отрасли – месарски, изкупуване на селскостопански произведения и др. Започва износ на грозде за Европа. През 1930 г. кооперацията става кредитна.

След 1944 г. името на кооперация „Орало” е заменено в духа на комунистическите идеологии с Потребителна кооперация „Ленин”. Близкостоящите кооперации в селата Хан Крум и Троица се обединяват с осмарската кооперация, която обхваща дейностите търговия на едро и дребно, изкупуване на излишни селскостопански произведения, хлебопроизводство, безалкохолни напитки, износ на грозде, автотранспорт и др.

Потребителна кооперация „Букаците”

От 1991г. е самостоятелна с название „Букаците”. Функционира на територията на селата Осмар, Троица, Хан Крум. Основна дейност: търговия на дребно, обществено хранене, хотелиерство, туризъм, битови услуги, изкупуване на билки и вторични суровини, изваряване на ракия и др. Работят три търговски магазина и една фурна в село Хан Крум.

„Коневъдно дружество”

Кооперативно сдружение, което има за цел подобряване на местната порода коне. Основано е през 1934 г. от девет души, запалени коневъди. Просъществува само няколко месеца по неизяснени причини.

Дружество с ограничена отговорност „Преслава”

Действа на територията на селото през 1940-1945 г. Занимава се с износ на плодове, пулпове, орехи, ракии и вина, доставка на химикали, съоръжения и пр.

Поща

Във връзка с основния поминък – лозарство и овощарство още от 20-те години на ХХ в., през 1944 г. в селото е открита поща с началник от Търговище и куриер, който получава пощата от село Хан Крум и прави разнос. Впоследствие службата се премества в построената зала на тържището. С доброволен труд жителите на Осмар правят изкопите за полагане на кабелите. През 1977 г. се прави пощенска централа с автоматично набиране.