Бит и обичаи

Населението  на село Средня, идващо от Кюстендилско и Трънско, донася своята носия, особеностите на изграждането и уредбата на жилището, редица специфични черти на бита и обичайните характерни неща  за техния роден край. В бита и културата им тук настъпват редица промени, както под влияние на населението на околните села, така и в посока градската мода. Най – старата носия в селото е шопската, характерна за Кюстендилския край, тъй като много голяма част от населението е оттам. Наред с нея, макар и по-рядко, се среща и носията от Трънско.

Народните обичаи, песните и игрите са израз на дълбоката потребност у хората за духовен живот, за радост, красота и взаимно общуване. Тук, в едно селище, си дават среща обичаите от двата края Кюстендилския и Трънския, взаимно се допълват и обогатяват.