Църквата – видео

Църквата в Смядово – разказ на свещ. Атанас Михайлов (председател на църковното настоятелство на храма).