Традиции

На 26 октомври – Димитровден се организира и провежда „Ден на моето родно село“. Както в миналото, така и днес, той започва с тържествена литургия и осветен курбан в църквата „Св. Димитър”, която  празнува и своя храмов празник. На този ден, салмановчани правели т. н. сбор или збор, както го наричали. Подготовката за сбора започвала с почистване на къщата няколко дни преди него, тъй като се посрещали гости, както от околните села, така близки и роднини.

По традиция всяка година през месец август се организира Празник на динята. Той започва да се провежда от 1987 г. Добре развитото производство на дини в района местните земеделци демонстрират по време на самия празник. Организират се различни състезания – надяждане с дини, носене на най-много дини под една мишница, скачане на въже с дини в ръце и т. н. Атракция за гостите представляват конкурсите за динени фенери, както за най-голяма и най-малка диня. За жителите и гостите на Салманово има богата фолклорна програма с участието на различни състави от региона.

Салманово е единственото село с  Художествена галерия в Община Шумен. Открита е през 2013 г. Голяма част от експозицията в галерията са творби на участниците в пленера „Плодородие”, който се провежда през месец август.