Образование

Начално училище „Асен Златаров”

Училището в с. Радко Димитриево функционира в новата си сграда само 38 години – от построяването му през 1937 г. до 1975 г.

 История

Преди изселването на турците от селото  е имало училище към джамията в с. Насърлий. Това е в периода около 1900 г. През същата година,  един буден българин – Стою Киров, дава част от двора си и една постройка с две стаи и салонче за училище на селото. В първите години  идва учител от друго село. Около 1920 г. в селото е пристига учителят Петър Павлов от с. Дибич заедно със съпругата си Райна – също учител. Двамата започват своята педагогическа дейност в два слети класа. Обучават деца от различни етноси.

През 1937 г. е завършена новата сграда на училището в селото. Хубава и удобна постройка, с големи класни стаи, учителска стая, стая за учебни пособия и мази. Учители са : Райна Павлова, Ганка Димитрова, Н.Николов, Александър Сарандев и др. Тревогата за това, че няма прогимназия в селото и децата ходят до съседни села,  си остава. Будни селяни и общественици в селото решават да открият прогимназиални паралелки в селото. Но се налага  да се използва и старата постройка, тъй като новата сграда не може да побере паралелките от двете села – Радко Димитриево и Ветрище. Старата постройка е ремонтирана и приема децата от селата – първата година първи и втори клас на прогимназията, на втората година – и трите класа. Директор на новото училище е Недко Недев , който прави и опитно поле към училището.

Броят на учениците постепенно намалява и това налага закриването на училището през 1975 г.

Детска лятна градина в с. Радко Димитриево е имало и преди 9.09.1944 г., а целодневна – десетки години след това. Учителки са били Бонка Христова, Мариана Станчева и Елена Николова – директор на детската градина около 20 години.

През 2000 г. детската градина е закрита поради липса на деца в селото. След две години се открива пак като филиал към детската градина на с. Дибич. През 2004 г се закрива окончателно.