Читалище

Читалище 1Народно читалище „Просвета – 1930” – с. Нова Бяла река е основано през 1930 г.от учителя Тодор Христов, който е и негов първи председател. Читалището се ръководи от Управителен съвет, който се избира за две години на общо събрание. В неговия състав влизат председател и секретар. Първоначално цялото ръководство на читалището работи на обществени начала. От 1997 г. има отпусната половин бройка за щатен секретар. В настоящия момент председател на читалището е Рамадан Джемалов, а секретар – Рукие Дурлева. 
До 1995 г. читалището се помещава в малка стая на кметството. В същата са поместени и стелажите на читалищната библиотека. За провеждане на читалищните мероприятия се ползва салонът на училището. Понастоящем читалището разполага със сграда от две зали и два кабинета.
През 1986 г. към него е създадена група за художествено слово, която участва в рецитали за отбелязване на бележити дати и годишнини.
Сформирани са и групи за автентичен фолклор: мъжка група с ръководител Ал. Дурлев и група на девойките с ръководител М. Далов. От основаването си до сега мъжката група участва във всички издания на регионални и национални събори като Копривщица, Рожен, Пирин пее. Многократно се изявява на сцената на шуменския театър „Васил Друмев” и на други читалищни сцени на територията на общината и областта. Има участия и извън пределите на страната в Чехословакия, Франция, Русия. През периода 1944 – 1981 г. двете групи печелят първите места на общинските прегледи в гр. Върбица и на окръжните в гр. Шумен. През 1986 г. стават носители на златни медали от Националния събор на българското народно творчество в гр. Копривщица. На общобългарския събор в Рожен през 2000 г. мъжката вокална група с ръководител Искрен Дурлев завоюва златен медал.
Читалище 2През юни 2006 г. НЧ „Просвета – 1930” участва в Първия регионален преглед на певчески колективи и индивидуални изпълнители на помашки фолклор „Дриново 2006”, под патронажа на община Попово. Детско-юношеската група за автентичен фолклор „Гласче” е класирана на второ място, а Ахмед Дурлев, на 14 год., получава диплом за отлично представяне и предметна награда.
През август 2006 г. детската група за автентичен фолклор печели трето място на Националния фолклорен събор „И си носим песента” в с. Горно Новково, община Омуртаг. А през 2010 г. групата на момичетата е наградена с грамота за участие и класирана на второ място.
Важно място в читалищната дейност заема библиотечното дело. От месец юни 1983 г. библиотеката е включена в централно снабдяване с книги от гр. Преслав. Библиотечният фонд в края на 2013 г. е над 2800 тома книги.
НЧ „Просвета – 1930” е одобрено в подбора за целеви библиотеки за 2009 г. по програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. Извършват се ремонтни дейности и се обзавежда интернет зала.
През 2011 г. читалището печели проект „Глобални библиотеки” за оборудване с 3 компютъра, мултифункционално печатно устройство, мултимедия и екран. Компютрите имат достъп до интернет. Провеждат се и обучения на деца и възрастни за работа с компютърната техника. През същата година, благодарение на спечелен проект, се закупува озвучителна техника за нуждите на читалищната дейност.
По инициатива на Управителния съвет на читалището и обществените организации в селото до 1990 г. всяка година на 10 септември се провежда „Земляческа среща” с бивши жители на с. Нова Бяла река. След близо 16 годишно прекъсване, тази традиция се възстановява през 2006 г. на 1 май.
По случай 50-годишнината си читалището е наградено с орден „Кирил и Методий” II степен, а негови активни членове – със златни и бронзови медали.