Местности

Ак чешмя 2

Ак чешмя – източно на 15 км, под под гробищата до река „Кубарня“. Чешма с ялаци за водопой на добитъка, със студена вода, от която падат пиявиците.

 

Беседка на ловно-рибарска дружина

Беседка на ловно-рибарската дружинка при село Нова Бяла река. Намира се в гората южно от селото.

 

Манастира – едно голямо конусовидно възвишение до Хасарлъка. Вечер „улулицата“ се обажда от високото и подсеща за вечността на Балкана. На върха, на равното, преди много години е имало манастир и вероятно там са намерили усамотение и християнска проповед княз Борисовите духовници, а последователите им, избавление от турския ятяган.

IMG_6887Казимова чешма. Намира се югозападно от селото. Изградена в памет на Казим Абилов от неговия брат. Според историята, разказвана от местните хора, чешмата е изградена на мястото, където братът намира овчарската гега на загиналия от мълния Казим.

ИМЕНА НА МЕСТНОСТИ В ПОЛЕТО

Из книгата „Миналото на Нова Бяла река” от Христо Ив. Бахарев

 Арпалъците – ниви или дворни места в близост до селото, които са засаждани с боб, лук, картофи, чесън и други зеленчуци.

Алмалъчаир – ниви и ливади на 2-5 км от селото на север.

Аркаръ йол – пряк път от Маломир за Бяла Река. Нивите са разположени около него, на юг към Алмалъчаир и северно към Куза.

Бентарасъ – ниви и ливади, северозападноот селото на 15 км, в посока на Маломир.

Батаклъка – на изток от селото до източната част на Куза. Белорешкото – югоизточно от селото, след р. Кубарня. Бозалъка – на юг от селските лозя, редуващ се с ниви и кории. Върбишкото – но запад от Топоклията, лозята и Костакиевата кория, на 3-4-5 км от селото.

Големия гьол – намира се южно над селото на 0.5 км Там се приготвят кирпич и тухли за строеж. Неговата вода служи за водопой на добитъка.

Гюрлюджика – ниви на 2 км североизточно от селото.

Гяуртарла – самото наименование подсказва, че тая бедна „слаба“ земя, много ерозирала, се обработвала от българи. Отстои на 3 км на югозапад, непосредствено до Балкана.

Гробищата – действаща християнско гробище на 0.5 км източно.

Дядо Танасовите каваци – ниви на 1 км северозападно. В долът се намира студен извор (футул).

Кайджика – плодородни ниви на 1 км североизточно.

Карапетлик – ниви на 2.5 км североизточно.

Комлука – източно от Акчешмя, оттатък реката.

Костакиевата кория – на 2 км западно от селото. Лятно време се използвала за паша на добитъка. От собственика се използвала за листници за добитъка и за дърва за отопление.

Куза – гора на 3 км северно. Тя се използвала повече от другоселци. Новобелореченци я използвали предимно за паша на добитъка.

Лозята – частни лозя и бостани на 2 км западно. Почти всяко семейство е имало лозе и бостан.

Мандра (мандралъка) – слаби ниви, в близост до Куза.

Маломилския път – ниви от двете му страни до речната граница на землището. Намира се северно от селото.

Могилката – на 2 км южно. Лятно време се използвала за „караул“, който следи за пожари и предотвратяването им.

Върбишките могилки – намират се на 3 км западно. Обрасли са с дребна, предимно дъбова гора и сочна трева. Служили са за паша на добитъка.

Мушмулджи Начовия ямач – гориста местност на 2 км южно. Там се намирали облагородени овошки (ашлами). На 24-и май дядо Начо продаваше първите узрели череши.

Нуриевата могилка – на 2 км северно, заобиколена от ниви. По жътва се използвала за наблюдение и предотвратяване на пожари.

Овезалча – ниви на 2 км северно от селото.

Панайоткената чешмичка – намира се на 2.5 км западно, а Поповата кория се използвала за паша на добитъка.

Радуловите сливи – градината се намирала южно, вд близост до селото. Край нея имало ниви.

Сърта, Нуриевите круши – северно от Урумовата къща, крушите са малко по-едри от дивите, но много вкусни.

Топоклията – ниви на 2.5 км западно, граничи с варбишкото и маломирското землище.

Червения мост – ниви и ливади на 1.5 км западно от селото.

Хаджи йон – ниви северно от селището, вляво от маломирския път. На мястото на примитивната чешмичка сега има изградена чешма с ялаци (циментови корита) за водопой на добитъка.

Чобанката (Чобанарасъ), Мерата – ниви със слаба продуктивност на 2,5 км южно, между селото и Балкана.

Янакиевата кория – намира се в близост до селото, до Янакиевата къща. Около нея има ниви.

НАИМЕНОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ В БАЛКАНА

Арпалък – местността е на изток от Мечата круша. В началото на 50-те години на XX векбеше сечище.

Баалъка – вероятно някога там е ималолозя, а сега е гора, възвишение в началото на Балкана.

Бостанлъка – в далечното минало е бил сечище. Преобладава дъбовата, а на изток буковата гора. Започва от Чобанката и Гечите и нагоре достига до Арпалъка и Белите камъни, на запад е Баалъка, а на изток граничи с Япрак участък и Полянките. Там растат различни видове гъби.

Белите камъни – намират се зад билото по Торуманьолу пътя, в посока Хасарлъка. Варовитите камъни се използвали в строителството за темели и за добиване на вар. Балабана – една равнина с едра гора и със сочна трева, между Сюнтюрлика и върбишкото землище.

Гарата – една котловина между Ташалта, Арпалъка и Гьоргев гроб.

Гечите – начало на Балкана. Над тях е Баалъка.

Гьоргев гроб – погребан е някой си Георги, в дясно от пътя до деренцето малко преди Хасарлъка.

Горен кьорсерлик – вековна държавна дъбова и букова гора. Богато пасище за добитъка, снабдяване със строителен материал, а сухата дървена маса се използвала за отопление.

Гяурдере – реката се използвала предимно за водопой, а разкошното сенчесто пладнище за отмора на добитъка и пастирите. По новата топографска карта сега тя се нарича р. Равна.

Долен кьосерлик – част от кьосерлика, започващ от Гяурдере. Елешница – реката е граница в средното си течение между землищата на Нова Бяла Река и Бяла Река.

Дългата поляна – намира се на изток от Тръните и на юг от Полянките през билото. По-късно е засадена с бор. Дюзмешелика – сечище с богата паша за добитъка. В близост и северно е от Гяурдере.

Караджа бурун – вероятно е било любимо място на сърните. Намира се източно от Долен кьосерлик, на юг от Гяурдере, а граничи от запад с Чатал дере. Под буруна в реката се намира любимия вир „караджа бурун“ за къпане на малки и големи пастири.

Колюв гроб – намира се в горското землище на Върбица. Свързан е с кираджиите от село, които превозваха дървения материал на „склад“.

Корданлъ гьол – равно с леко хълмиста релефност на юг от Янъклъка. Тук воловарите изкарваха добитъка лятно време на паша. Районът е изпълнен с „килими“ от ароматен червен божур и от апетитната „самардала“.

Мечата круша – тя е основният ориентир в землището но новобелореченския Балкан. Някога там е имало стара, наклонена, дива круша. Забелязана е мечка да се катери по нея и да яде от плодовете й. След последователното изсъхване на дивачките, сега там има трето поколение круша. Намира се на главния път за Балкана, над Баалъка. Вдясно от нея се намира Сюнтюрлика, а в ляво е Сърта.

Отуру таш – местността се намира между Баалъка и Мини баир, а отгоре е Сюнтюрлика, Отуру таш ще рече седнал камък върху камък. Там има голяма стъпка от крак, а поверието гласи, че на този камък се е качвал Крали Марко. Отуру таш е едно творение на природата, на което са се любували поколения пастири. Пандъклъ чукур – тази местност се намира на изток и малко надолу от Хасарлъка. Някога там се намираше една от изобилно извиращите води в Балкана. Под извора гората изобилстваше от люляк и лещак.

Папаз пънар – местността „Папазпунар“ както я наричаха всички, беше обрасла с вековни дъбови дървета. Изворът се намираше на скала над малко дере, а сега в ниското има изградена чешма със силна вода.

Полянките – те се намират над Япрак участък и източно от Бостанлъка.

Плевните – местността е вълнообразна, приличаща отдалече на плевни. Намира се западно от Папаз пънар.

Рошавата могила – намира се на границата с белорешкото землище. Тя съществува от незапомнени времена. Преданието твърди, че вероятно е римска гробница.

Седлото – то е една седловина, на билото на Горния кьосерлик. От там минава пътеката за Южна България.

Сини вир – намира се в поречието на р. Елешница, под източния дял на Кьосерлика. По скалите над вира расте ароматен здравец.

Сливите – намира се югозападно отСюнтюрлика, западно от Дюзмешелика и южно от Балабана. Преобладават дъбовите гори.

Сърта – хребетът вляво от Мечата круша и надолу до Дюзмешелика.

Сюнтюрлика – старо сечище. Започва в дясно от мечата круша и завършва на запад до едрата гора на Балабана. По поляните му пастирчетата играеха на „чобан“.

Ташалтъ (шестте камъка) – те се намираг южно под Арпалъка. Долу под тях имаше добра паша за добитъка. Около чешмичката растяха най-едрите, свежи и вкусни диви ягоди. Пастирчетат правеха своеобразни кутии от ясенова кора, за да ги събират в тях.

Таван таш – ще рече камен таван или таван от камък. Намира се в Бостанлъка, малко под билото му, по Торуманьоолу пътя, в дясно.

Тръните – намират се източно от Белите камъни и над Хасарлъка. Поради гъстотата им, те бяха убежище на вълци и други зверове. Затова овчарите пасяха стадата си в близост до тях с особена наблюдателност.

Хасарлъка – една красива и романтична местност, с редки широколистни дървета и сочна трева. До един от най-студените извори в новобелореченския Балкан се намира гьол за водопой, но и в който се къпят и почиват биволите и биволиците. Хасарлъка се намира в подножието на Манастира. В „гьола“ съществуваха пиявици, които хората хващаха и поставяха по краката на болни от разширени вени и високо кръвно налягане.

Чаталдере – вливането на Гяурдере в р. Елешница се нарича Чаталдере. Местността се използвала понякога за бивак на кираджиите и пладнище на добитъка.

Янъклъка – представлява един североизточен склон, североизточно от Корданлъ гьол. Погледнат от Седлото, Янъклъка се вижда твърде ясно. В първите години на 50-летието беше опожарен от безотговорна ръка.