Празнична халва – видео

Приготвяне на празнична халва в село Нова Бяла река – представено от Салихе Сатева.