Културни институти

Народно читалище „Заря-1937” e основано през 1937 г., когато учителя  Борис Хараланов заедно с по-будни българи от селото слага началото на бъдещото читалище. Дават му името „Нов живот”, което символизира желанието на първооснователите чрез духовното средище да преобразят живота на хората в това изостанало във времето село, да се борят срещу неграмотността и ограничения духовен кръгозор. Това е била „скромната” за днешните разбирания задача на първите 27 основатели на читалището и  на първия председател на читалищното настоятелство Здрави Жеков.

Хората започват да посещават читалището – изнасят се сказки, организират се вечери по шев, готварство и т.н., които променят разбирането на населението за неговия досегашен бит и начин на живот.

С времето читалищните деятели започват да набират смелост и под ръководството на Марин Атанасов правят първите опити на театралното поприще. Така през 30-те години на миналия век се поставя началото на театралната традиция в селото.

През 1948 г. се създава и театрален колектив, който обикаля из околните села, а събраните средства от представленията влага в читалищната каса. Създадена е и женска певческа група. Читалището се превръща в притегателен център за жителите на село Мокреш и с действащата си библиотека.

 

Смята се, че действията от повестта на Васил Друмев  „Нещастна фамилия“ се развиват в местността „Маркиш“ до самото село Мокреш.

 

Училището в село Мокреш се открива през 1927 г. Децата са малко, а класовете са слети. Един от първите учители е Борис Хараланов, който оставя следа в учебното дело в региона. От 2001 г. училището е закрито.  Децата от селото учат в село Драгоево и за тях е осигурен редовен безплатен транспорт.

 

Целодневна детска градина „Здравец” е закрита.