Училище

Килийното училище в с. Могила е основано през 1864 г. Все още многобройното население тогава изпитва възрожденската нужда от образование, необходимост за будните българи. Новото училище „Св. Климент Охридски“ е построено през 1903-1904 г. През 1952 г. е издигнат втори етаж при кметския мандат на Васил Иванов и училището става прогимназия. Двете училища продължават да функционират успоредно. През 20-те години на 20-ти век старото училище е приспособено за читалищна сграда и привлича гости за срещи, вечеринки, сватби, новобрански.