Поминък

Традиционният поминък на местните хора са животновъдството и растениевъдството. В селото има малинови и ягодови насаждения, собственост на частни производители.