Училище

В спомените на стари хора от селото, училището се е намирало при старата църква в Средната махала, основано през 1875 г. В различни източници се посочва, че един от спомоществователите му е Маринчо Бенли от град Шумен. Смята се, че един от първите учители и основател на читалището е Димо Бодуров.

Новата училищна сграда е завършена през 1933 г. и носи името „Митрополит Симеон”. По това време председател на училищното настоятелство в Мараш е Илия Емандиев. Лично той изпраща писмо до Митрополит Симеон с покана да извърши освещаването.

През 50-те и 60-те години на ХХ в. учениците се обучават в два слети и два самостоятелни класа. Към училището е сформирана и една група детска градина от 3 – 7 годишна възраст. С построяването на новата училищна сграда след Освобождението, старата остава да се ползва за читалище.

След решение на Инспектората в Шумен, учебното заведение е преструктурирано в полуинтернат с целодневно обучение и осигурен обяд от тогавашното ТКЗС.

Училището е закрито през 1971 г., поради намалелия брой ученици. С решение на Инспектората децата са прехвърлени на обучение в Дивдядово.

В Мараш остава да работи детска градина и две полуинтернатни групи към училището в Дивдядово.

Днес училищната сграда в селото е публична държавна собственост, за която не се полагат никакви грижи и тя се руши.