Училище

Училището в Макак е отворено на 16.09.1908 г. по инициатива на майор Павел Попов. Посещавано е от шестнадесет ученика. Първата учителка е Мария Мирчева от Габрово. През следващата учебна година занятията започват с нова учителка. През първата учебна година училището е основано като частно, а на следващата става обществено. Посещават го 12 ученика. Поради малкия брой деца и изселване на населението, след втората година училището затваря. През 1911 г. отново отваря врати, за съжаление пак само за година, като частно. През 1913 г. вече става държавно и получава 100 декара ниви, за да може да посреща нуждите си. Броят на учениците се увеличава, назначава се втори учител, но все още липсва сграда. Няколко години по-късно, през 1920 г., с решение на общинския съвет е отредено място за строеж на училищна сграда. Отпуснати са още държавни земи, както на българското училище, така и на татарското. Сградата е осветена през 1922 г., а училището е открито и наречено „Св. Кирил”. През следващите години в класните стаи са въведени гипсови черни дъски, подредени са кътове – религиозни и светски, провеждат се и различни курсове целящи да ограмотят населението с „познания по смятане и история”. През 1962 г. се построява още една сграда, в която се помещават работилница, физкултурен салон и столова с кухня. Освен изучаване на задължителните предмети, в училището се развива и богата извънкласна дейност.