Читалище

Читалището в село Мадара е основано през 1908 г. Проведено е учредително събрание, на което се избира и първото читалищно настоятелство с председател Стойчо Мирчев. Утвърдено е със Заповед от Министерството на народното просвещение от 13 февруари 1909 г. с наименование Народно читалище „Просвета”. Първоначално се е помещавало в частна къща.

По време на Балканската война читалищната дейност е свързана с дейността на писателя Трифон (Трайко) Симеонов, който по това време работи като учител в селото. На 15 февруари 1936 г. в салона на читалището е представена първата театрална пиеса „Янка войвода”. През 1949 г. е възложено проектирането на собствена читалищна сграда. Официално тя е открита на 1 май 1961 г. Оттогава до днес най-съществена част от дейността на читалището е художествената самодейност – театрално, певческо и танцово изкуство.

Читалището се ръководи от Управителен съвет, който се избира за две години на общо събрание. Към настоящия момент председател на читалището е Савка Николова, а секретар – Йовка Димитрова.

Днес НЧ „Просвета – 1908” развива богата дейност и е начело на всяка културна проява в селото и региона. Към него е основан самодеен състав „Пеещи сърца” и танцов състав „Мадара”. Активно участие в читалищната дейност вземат и учениците от ОУ „Панайот Волов”, село Мадара. На Бъдни вечер момчетата са коледари. Те обхождат домовете и във всеки дом изпълняват песни за прослава на стопаните и отправят благопожелания към тях. На Лазаровден момичетата лазаруват. Обикаляйки къщите на селото, те пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве, щастие и берекет.

През годините самодейците участват в много събори, фестивали и прегледи на художествената самодейност. Атрактивно е участието им в празниците на плодородието в Шумен.

През 2010 г. читалището печели проект „Глобални библиотеки” за оборудване с 3 компютъра, мултимедия и мултифункционално печатно устройство. Провеждат се и обучения на деца и възрастни за работа с компютър.

През 2016 г. НЧ „Просвета – 1908” съвместно с ОУ „Панайот Волов”, с. Мадара, Общински фонд „Култура” и СНЦ „Супри”, гр. Шумен бе осъществен проект „Древна Мадара – непресъхващ извор на слово, песни и танци”. В него младите актьори от училището в село Мадара представиха „Мадарска легенда” от Ангел Каралийчев и чрез слово, песни, танци и картини пресъздадоха Древна Мадара.

През 1982 г. е учредено друго културно средище за поддържане и развитие на културните традиции в селото – Клуб на пенсионера. През 1986 г. е построена масивната сграда на Културния клуб на пенсионера. Самодейците от читалището и клуба, организират и празнуват всички празници съвместно: Нова година, Бабинден, Трифон Зарезан, Първа пролет и др. Сградата има голямо значение за цялото население, тъй като тя се използва и за други цели. Към момента в нея се помещава и Пощата.

Културни традиции

НЧ „Просвета-1908” и Кметство с. Мадара организират всяка година на 6 май -Гергьовден, традиционен събор – Ден на моето родно село, възроден през 1994 г. В миналото, до края на XIX в., когато местното население е турско, хората приемали изображението на скалния релеф за св. Георги, когото почитат и мюсюлманите. Неговият празник се чествал по традиция всяка година придружаван с песни и веселия, устройвани в подножието на релефа.

На 29 юни 2013 г. по повод 5 години от обявяването на Мадарския конник за Глобален символ на България се организира Фолклорен събор „Мадара – уникален символ, зареждащ с духовност съвременните европейци”. Съборът се провежда вече четири поредни години, като съвместна инициатива на НЧ „Просвета-1908″, Кметство с. Мадара и НИАР Мадара. В него вземат участие фолклорни художествени състави към читалищата в България.

Характерна особеност за празничната обредност в селото е, че в едни празници като Коледа и Великден преобладава християнската обредност, а в други като Бабинден, Трифон Зарезан, Гергьовден и Лазаровден се налагат традиционните езически предхристиянски елементи, съхранени и пренесени през вековете от местното християнско и мохамеданско население.

Всяка година на футболния стадион в село Мадара се провежда традиционен Футболен турнир „Трифон-Зарезан“. Организатори са ФК Мадара, Кметство и НЧ „Просвета-1908″ с. Мадара. В него вземат участие отбори от региона. Благодарение на спонсорите и организаторите винаги има примамливи награди.