Читалище

През март 1905 г. се заражда идеята за създаване на читалище, по инициатива на Димитър Георгиев Попов, който по-късно основава кооперация „Помощ” (1909 г.). Първоначално читалището се е помещавало в дюкяна на Вичко Белев  в „Черковната махала”. За пръв председател е избран Ангел Тодоров Карчев.

Първите поставени пиеси в читалището са „Обесването на Васил Левски” и „Многострадална Геновева”, които се изнасят в сградата на тогавашното училище.

По време на войните дейността на читалището замира. През 1923 г. Александър Добрев и  учителят Димитър Костов  възраждат дейността му, като организират и подготвят пиесите „Ильо войвода” и „Дервиш баба”.

Водени изключително от родолюбиви подбуди кочовци се заемат с нелеката задача да построят помещение за читалището. Събират средства и до сградата на общината се построява сградата на Народно читалище  „Съединение-1905”, която първоначално е била голяма стая с кафене. С минимални средства от читалищните ниви се абонират вестници, книги, а по-късно се закупува радиоапарат.

При строителството на новото училище (1927 г.) се предвижда театрален салон, предвиден за театралната самодейност в селото. През 1956 г. турският театрален колектив е определен за национален първенец. Истински нов размах читалищната дейност развива след построяването на новата сграда през 1961 г. Председател на Народно читалище „Съединение-1905” е Марчо Вичев.

През 2015 г. се възстановява театралната дейност на читалището. На 16 април 2016 г. с премиера на постановката „В старо село накрай света“ самодейната група с ръководител Панайот Калудов, след 30 годишно прекъсване, слага начало на любителската театрална дейност в своята културна програма. През 2016 г. към читалището е сформиран и детски театрален състав. Един от любимците на местната публика и председател на шуменския спортен клуб за незрящи „Светлина”, е колоритният Братой Братоев.

Основател на певческата и танцова група към читалището в село Кочово е Йорданка Вичева, отдала 53 години от живота си на читалищната самодейност, поставила е на сцена 7 автентични обичая, с които групата печели 6 медала.

Важен дял в цялостната дейност на читалището заема и библиотеката, която е с книжен фонд от 7410 тома.

Към НЧ „Съединение -1905” са основани и действат: Женска фолклорна група за автентичен фолклор „Славей”, Група за народни обичаи и обреди, Група за народни танци за начинаещи, театрален колектив, детски театрален колектив, Група за изпълнение на стари градски песни „Пеещи сърца”, Коледарска и Лазарска група. В читалището се съхранява и музейна сбирка, от която тръгва идеята за построяване на паметник на загиналите във войните жители на село Кочово.

Етнографски музей

В селото има Етнографски музей, основан през 2005 г.