Религия

Църквата  „Св. Троица”  в село Кочово е построена през 1892 г. Построяването й става с помощта на дарителя Анастас Д. Колиянов от град Шумен и местни жители. По време на изграждането на храма селото населяват 420 българи.

През 1930 г. е завършена камбанарията. Закупена е камбана, върху която е  отлято: „Камбанолейрна – братя Георги и Стоянъ Д. Алексиеви и синове – София – 1927 г. Приидите към молитва и покаяние”.

Църквата е еднокорабна, с масивни полуцилиндрични сводове. Иконостасът е изработен от майстор Тихол Марков от Трявна.

Над западния вход е поставен надпис, гласящ: „Сие икони са изписали братя Васил и Тодор Генкови от село Трявна. Целият горен ред малки и големи са зографисани от майстор Тихол Марков”.

В документи от различните години, името на храма се явява като „Св. Троица”, друг път като „Св.св. Кирил и Методий. По искане на свещеник Димитър Михайлов на 10 януари 1962 г. пристига окончателно становище от Св. Митрополия – храмът да се нарича „Св. Троица”.

Към храма е имало християнско ученическо дружество „Св. Йоан Рилски” и ученически хор.

Джамията в село Кочово е построена по време на Кримската война(1853-1856г.) Според мюсюлманският календар тя е изградена  през 1272 г., а според Григорианския – 1855 г. До джамията има камък „Дибер – таш” и две надгробни плочи, от които едната е с изписана епитафия от 1272 г. (1855), а другата без надпис.