Стопанство

Още с откриването си гара Каспичан се специализира в сферата на железопътния превоз. След Освобождението търговията в региона временно запада, поради ограничените възможности за достъп до имперските пазари. В края на XIX век, когато окончателно е завършена отсечката Шумен – Каспичан и линията до Варна, гара Каспичан става център на продукцията не само от околните села и целия Делиорман, а отчасти и от южните територии на Добруджа.

След Първата световна война и Световната икономическа криза от 1923-33 г., както в цяла България, така и в района на Каспичан населението се ориентира към нов поминък технически култури – овощарство, лозарство. Развива се  преработвателната промишленост. В района са открити няколко мелници и керамична фабрика. След 50-те години на ХХ век се създават предпоставки Каспичан да се развие като регионален административен и стопански център.

Едно от най-старите предприятия на територията на Каспичан е „Керамат” АД . Създадено е през 1855 г. от Д. Кулев, който закупува мястото и започва производство с десетина работници. Дейността му продължава до 1893 г., когато собственикът наема още работна ръка и започва масово производство на керемиди. Така през 1893 г. се слага началото на едно дребно предприятие. През 1908 г.  то приема името „Звезда„. От 1996 г. името му е сменено на  „Керамат“ ЕАД. Приватизира се и става частна собственост. През 2003 г. частното вече предприятие закупува цеха в град Шумен, кв. Дивдядово, където се произвеждат тухли четворки. През 2008 г. „Керамат” АД се модернизира в производството на тухли. Първата административна сграда на предприятието е строена през 1922 г., която се съхранява и до днес.

В града водещи предприятия са:

„Рока България” АД“ – най-голямата в България фирма за производство санитарен фаянс;

„Цинкови покрития” АД – завод за горещо поцинковане;

„Керамат” АД – производство на тухли;

“Ринг” ООД – производство на бетон и бетонови изделия;

„Керамик техно сервиз” ООД – производство на обработващи машини.

В хранително-вкусовата промишленост  това са фирмите:

„Айсис” ООД – консервна промишленост;

„Кри Ойл – 97” ЕООД – производство на рафинирано олио;

„Бакхус 4” ООД – производство на вино.

Леката промишленост е застъпена от:

“Янан-Янкул” ЕООД  – производство на амбалаж от дърво;

”Велпа” ООД –  производство на опаковки и каширано велпапе;

Основен представител в търговията на едро със зърно е зърнобазата и мелница „Августа Мел” ООД.

На територията на град Каспичан се намира и Петролна база  за съхранение на горива.

Селското стопанство е традиционен отрасъл за община Каспичан. То се специализира в производството на зърнено-житни култури, зеленчуци, отглеждане на едър и дребен рогат добитък. Общината разполага със сравнително добри ресурси за развитие на земеделието – плодородни почви, благоприятни климатични условия за отглеждане на разнообразни видове култури. Развиват се лозарството и овощарството.