Образование

Училище

След откриването на железопътна гара Каспичан, населението в региона постепенно започва да се увеличава. Жителите на съседното село Каспичан и на околните селища започват работа по обслужване на гарата и изграждането на жилищни сгради около нея. Появяват се фурни, занаятчийски работилници, магазини, кръчми и гостилници. Селището постепенно се разраства и става оживен пазарен център. Нараства и броят на децата, които до началото на  ХХ век, посещават училището в село Каспичан.

През есента на 1907 г. Министерството на съобщенията и пътищата открива железничарско начално училище на гара Каспичан. Първоначално започват  18 деца, които учат в едно слято отделение, от първо до четвърто. Първи учител е Иван Радев от Нови пазар (баща на поетесата Калина Малина). След приключване на учебната година училището е закрито.  През есента на 1908 г. отново е открито, но този път от Министерството на народната просвета. Отделенията са слети, а занятията се провеждали в частен дом. За учител бил назначен Ради Рачев от село Калугерица.

От 1914 до 1934 г.  училището се помещава в старата сграда на гарата. Броят на учениците нараства и това налага построяване на нова учебна сграда, която бива построена от 1932 до 1934 г. Със Заповед № 4, ал. 6 от 3 януари 1935 г. от МНП, училището приема за свой патрон името на Панайот Волов. През 1948 г. всички класове стават самостоятелни, а през 1957 г., поради увеличаващия се брой на учениците, учебните занятия се провеждат на две смени. Това налага разширяване на учебната сграда в източната част и изграждане на  трети етаж. За една година – от 1966 до 1967 строителството е приключено и учениците разполагат с 18 класни стаи, 3 самостоятелни кабинета, библиотека, работилница, физкултурен салон и ученически стол. През 60-те години е открито  и общежитие за учениците от село Калугерица.

През годините учениците от СУ „Панайот Волов” вземат активно участие във всички спортни и културни мероприятия. През 1994 г. е регистриран Хандбален клуб „Локомотив”. В учебно-състезателен процес ежегодно участвали деца на възраст от 8 до 14 години от цялата община.

От град Каспичан са спечелилият състезател по ракетомоделизъм в младша възраст и най-добрият моделист от юношите. Така, те извоюват европейското и световното първенство да се проведе в родния  Каспичан.

През 2013 г. в града се провежда за втори път в България Европейско първенство по ракетомоделизъм, а през 2014 г., отново в град Каспичан – първото  в България Световно първенство по ракетомоделизъм.

 

Детска градина

През 1949 г. е открита първата детска градина в града с директор Здравка Михнева. Детското заведение се е намирало в двора на днешното предприятие за фаянс „Рока България” АД. Тридесет години по-късно е открита сградата на ЦДГ „Снежанка” по инициатива и със средства на бившия завод за фаянс „Г. Димитров” (днес „Рока България” АД). Децата са разпределени в няколко групи. В детското заведение има балетна и музикална школа, изучават се чужди езици с преподаватели от специализирани училища. Детска градина „Снежанка” е оборудвана със съвременна материално-техническа база.

Център за настаняване от семеен тип „Слънце“

Домът за деца, лишени от родителска грижа „Слънце“ замени съществуването си с Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/. В него са настанени деца лишени от родителска грижа, които ще се отглеждат в среда близка до семейната. Центърът е  част от програмата „Семейство за всяко дете“ на УНИЦЕФ и Държавната стратегия за извеждането на децата от институционалните домове.