Читалище

Народно читалище „Освобождение – 1904” в квартал Калугерица е създадено през 1904 г. по инициатива на учителя Слави Козарев, Стоян Петев и Бойчо Русев.
През 1967 г. със средства от самооблагане и доброволен труд на местното население е изградена читалищна сграда с киносалон, зала за събрания, читалня и библиотека. Основите на сградата са положени при кметуването на Младен Пенков. Първоначално читалището е носело името „Цар Освободител”, но при откриване на новата сграда е преименувано на „Освобождение”.
През 1979 г. е чествана 75-годишнината от основаването му и с указ на Държавния съвет е наградено с орден „Кирил и Методий” II степен. След 1996 г. читалищната му дейност е прекратена. Сградата е разбита и разграбена.
След 11 годишно прекъсване на 3 септември 2004 г. се провежда учредително събрание, на което е приет устав и се взема решение народно читалище „Освобождение – 1904” да бъде представлявано от председател и 4-ма членове към настоятелството. През 2005 година дейността му е възстановена. За председател е избрана Върбинка Нишкова, а за читалищен секретар Антоанела Тонева.
Преди закриване на училището читалището развива добра художествена самодейност. Днес към него се провеждат всички значими културно-масови мероприятия. Основана е детска фолклорна група „Звънчета”, която участва във всички празници и фолклорни събори в околността.
На територията на Калугерица няма училище и детска градина и читалището остава единственото средище, където подрастващото поколение и по-възрастното население може да се среща, да заеме хубава книга или да ползва безплатен достъп до интернет.
Традиция е всяка година на Лазаровден всички къщи в квартала да бъдат спохождани от лазарките.
Към читалище „Освобождение – 1904” е и пенсионерският клуб. В него членуват около 30 души, които се включват активно в местните мероприятия.
Празникът на Калугерица е на 11 май – Денят за почит на светите братя Кирил и Методий.