Стопанство

В началото на ХХ в. населението в района се изхранва със земеделие, животновъдство и каменарство.

Северно от Калугерица, в падина между железопътната спирка и главния път София – Варна, в местността Кору-канара, се намира каменна кариера „Калугерица”, която е една от най-старите в България. Първоначално в кариерата се е работело по най-примитивен начин. Ползвани са били предимно ръчни бойни чукове, чукчета, колички и тарги за транспортиране на скалната маса. Сондирането се е извършвало с ръчни бургии. По-късно ръчният труд е заменен от машини. Транспортни ленти сортират и отвеждат чакъла до огромни железни силози. Започват да се товарят над 30 вагона за два часа. В резултат на подобрената организация на производството всеки ден от кариерата са се товарели десетки вагони чакъл и негасена вар за нуждите на строителството в цялата страна. При идване на комунистическата власт, кариерата се одържавява и там в първите години на новия строй, работят основно политически затворници.

В землището на Калугерица, на площ от около 200 дка се създава лозов масив от Илко Илчев, с който се съживява някогашната слава на района в областта на лозарството. Отглеждат се сортовете Мерло, Каберне совиньон, Гаме ноар, Пино ноар, Совиньон блан и Шардоне. Амбициите на производителя са в бъдеще да изгради винарска изба, където да бъдат дегустирани произведените вина.

В местност „Куннуците“ е  разположен язовир „Калугерица“. Изграден е през 1960 г. на дере, десен приток на река Каменица.  Залятата площ е 119 декара. Язовирната стена е с височина 4.50 метра.   Предназначен е за напояване, отглеждане на риба и водни птици, за туристическа дейност и спортен риболов.. Язовирът е в експлоатация. Предоставен на концесия.