Читалище

Както във всяко населено място, така и в Илия Блъсково читалището играе важна роля в духовния  живот на селото. През 1925 г. на проведено събрание под ръководството на Вълчан Вълчанов и  учителя Марин Митев от село Кюлевча на 27 ноември 1925 г. се основава  читалище „Просвета”. Първоначално то се помещава в една от училищните стаи, където се провеждат тържества, сформира се  самодеен  театрален колектив.

През годините дейността му се разширява и нуждата от собствена сграда нараства. Строежът на нова читалищна сграда започва през 1958 г. и завършва през 1960 г.

Както в миналото, така и днес читалището развива основно своята библиотечна дейност и е начело на всяка културна проява в селото и региона.

През всички тези години самодейците участват в много събори, фестивали и прегледи на художествената самодейност. Атрактивно е участието им в празниците на плодородието в Шумен.

Днес към НЧ „Просвета – 1925” са основани няколко самодейни състава с различни интереси: Група за автентичен фолклор „Извор“, Група за стари градски песни „Пей сърце“,  Детска фолклорна група „Славейче“, Клуб за народни танци „Хоп-троп“, Лазарска група, Коледарска група, Клубове „Дамски свят” и „Художествено слово”.

Характерно за празничната обредност за селото, както и в много други села в региона е, че преобладава християнската обредност в празници като Коледа и Великден, а в други като Бабинден, Трифон Зарезан, Сирни Заговезни, Гергьовден и Лазаровден се налагат традиционни езически предхристиянски елементи, съхранени и пренесени през вековете от местното население.

Всички тези празници, обичаи, традиции днес се празнуват и пресъздават от читалищните самодейци. Така те биват съхранени за бъдещото поколение.

За Бъдни вечер коледарската група се събира да коледува. Обхожда домовете и във всеки дом изпълнява коледарски песни и отправя благопожелания към стопаните.

На Лазаровден момичетата лазаруват. Обикаляйки къщите на селото, те пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве и берекет.

Самодейците от групата за автентичен фолклор пресъздава обичаите „Харизване на дете”, „Откриване на жътва”, „Оставяне брада на нивите”.

Освен отбелязването на чисто християнските празници и пресъздаването на българските обичаи и традиции, в читалището се аранжират витрини и литературни кътове, по повод честването на годишнини на личности, писатели и събития.

В салона е подреден етнографски кът с традиционни български предмети използвани в миналото, които представят някогашния бит на местното население.

През 2018 г. НЧ „Просвета-1925” се включва в благотворителна кампания „Изплети топлина” към фондация „Има начин”. Обединени от идеята самодейците изплитат десетки чорапи, терлици, шапки и шалове за нуждаещите се.

По този повод Телевизия Шумен правят запис за предаването „Седянка” на групата за автентичен фолклор „Извор“ към читалището.

-SGh9hfMXLVs2dA3b3Qy-1oyJncVdo&index=155">-SGh9hfMXLVs2dA3b3Qy-1oyJncVdo&index=155