Училище

Училище в селото се създава през 1863 г. Първоначално се помещава  в отделни стаи на частни домове. Поради нарастващия брой на учениците се взема  решение за строеж на училищна сграда, който започва през 1880 г. Земята за строежа предоставя безвъзмездно дядо Стойно Алтъпърмаков. Парцелът се е намирал близо до Голямата чешма. Първият назначен учител е Васил Недялков – учителствал една година. След него са назначени учители дошли от различни краища на България, на които първоначално се заплаща в натура. След 1902 г. започва да се изплаща и заплата на учителите.

През годините броят на учениците се увеличава, а с това и необходимостта от нова училищна сграда. Тя започва да се строи по времето на Вълчо Йорданов – кмет на селото и член на читалищното настоятелство. През 1927 г. сградата е построена с доброволния труд на селяните.

Първоначално училището съществува като начално от 1 до 4 клас, но по-късно се преобразува на основно – до 7 клас. В него учат и деца от съседните села – Благово, Овчарово, Васил Друмев, Костена река. Прихождащите ученици са настанени  в пансион с отделни възпитатели. Горните класове се закриват през 1973 г., а по-късно и началните класове. Децата започват да посещават училище в съседното село Дибич.

Училищната сграда в село Илия Блъсково е превърната в детска градина през 1975 г., която е закрита няколко години по-късно.