Читалище

През 1927 г. е създадено читалище „Васил Левски”, в стара сграда на центъра на селото, там където се издига сегашната сграда на читалището, построената през 1957 г. с доброволен труд и помощ от държавата. До построяването му културния живот на селото кипи в училищния салон, където до 1965 е имало сцена, на която поне два пъти в годината се изнасят представления, последвани от вечеринки. От тук тръгва пътя на известния музикант Тодор Прашанов. Той е солист в ансамбъл „Филип Кутев”, има множество записи на народна музика.На сцената на новото читалище се изявяват известни състави и изпънители, певчески групи, изяви на художествена самодейност. Прожектират се два пъти седмично фимли, в това число и широкоекранни. Към читалището е сформирана певческа група, която неведнъж е имала блестящи изяви в различни фестивали.

В библиотека на читалището днес се съхраняват над 6 000 тома литература. Към нея има и читалня. През 1975 г. е и построена банкетна зала, с доброволния труд на населението.