Училище и детска градина

Основано през 1912 г. и помещавало се от начало в една от стаите на къщата на Добри Великов, а също и в тази на Кръстю Тодоров. Първият учител е даскал Янко от Шумен. Имало е период в който децата се обучавали в постройка, намираща се в близост до дюкяна на селото. Сегашната сграда е построена през 1929 г. и носи името „Св. Климент Охридски”. Главен учител в нея е бил Стоян Петров. В периода 1932-1934 г. в училището е създадена паралека от пети прогимназиален клас, в която освен деца от селото са се обучавали деца и от съседни села. През 1948 г. към училището се организира курс по шев и готварство. Той е тримесечен и обучението се води от подготвени за целта преподаватели. Една от стаите на училището е пригодена за шивачница, а мазата за готварница. След завършването на курса се организира вечеринка, с изложба с приготвените от курсистите неща.

През 1976 г. в рамките на училищния двор се открива ЦДГ „Червената шапчица”. Тя е приемник на създадената 10 години по-рано полудневна детска градина, която от начало се помещава в сградата на кметството, а после в една от стаите на училището. Първата детска учителка е Цветанка Христова от Плиска.