Религиозни храмове

Построена е през 1937 г.и се намира в източната част на селото. Носи името „Света Петка”. Населението активно участва с дарения и труд, а по-късно помагат и за обзавеждането и. Камбаната е дарение от Кръстю Тодоров, целия иконостатс също е направен благодарение на жителите на селото.През 2000 г. отново с дарение са направени нужните ремонти. Дълги години в двора е имало пристройка в която най-напред е живял клисарят – дядо Владимир, а после друго семейство, грижещо се за нея.

В селото е имало две джамии – турска и татарска. Татарската е съборена през 1988 г. тъй като сградата става опасна. В двора на турската до 1958 г. е съществувало турско училище, но по-късно то се слива с началното училище в селото.

През 1947 г. се построява новата сграда на кметството. Тя придава нов, съвременен облик на центъра на селото. Първият кмет след Освобождението е А. Исмаилов.Пред сградата на кметството се оформя малък парк, в които жителите засаждат декоративни храсти и различни видове широколистни и иглолистни дървета.

През 1950-1951 селото е електрифицирано и започва усилено строителство на обществени сгради. Построява се търговски компкеск с два магазина, сладкарница и пивница. През 1977 е водоснабдено и близост до чешмата се съгражда и нова обществена баня, която дълго време обслужва населението.