ЧИТАЛИЩЕ

Учредяването на читалището в село Златар става през 1905 г. Инициатори са представители на местната интелигенция – главният учител Николай Бобев и свещеник Иван Василев, подкрепени от будни свои съселяни. Архивни данни от това време не са запазени.

Основна грижа на първите читалищни дейци е създаване и увеличаване на книжния фонд на библиотеката. През 1907/08 г, самодеен колектив при читалището поставя пиесите „Обесването на Васил Левски” от Вазов и „Многострадална Геновева”.

Дейността на читалището отслабва и почти замира по време на войните – 1913-1918 г.Трудни са и следвоенните години за читалищна дейност. Малки са приходите от театрални представления, даренията са предимно в натура…

Изнасянето на читалищната библиотека от училището става през 1927 г. Наета е малка стая, където библиотекарят Тодор Парашкеванов работи безвъзмездно.

През 1928 г. към читалището е организирано вечерно училище за възрастни.

Собствена база за културно-просветна дейност, читалището получава през 1937 г. Старата сграда на Прогимназията след ремонт е превърната в читалищен театрален салон. Западната част на бившата сграда на общинската администрация е предоставена за читалищна библиотека с читалня. От 1940 до 1944 г. е оживена дейността на театралния колектив. През 1949 г. читалището доставя кино машина и започват прожекции в училищния салон. Първият кинооператор е Ганчо Недев, после – Никола Гроздев, който става и директор на киното в Преслав.

Първият щатен библиотекар е Веска Колева, назначена през 1956 г.

През 60 – те години  се изграждат самодейни художествени форми : хоров състав, танцова група и оркестър. Създава се и битова група за автентичен фолклор, а също и ученическа група за местен фолклор.

През 1963 година се открива сегашната читалищна сграда. Тя се издига в центъра на селото. Това допринася за по-добра дейност на библиотеката, художествената самодейност и културно-масовата работа.

Към днешна дата : Председател Георги Николов Гроздев, секретар : Нина Вълчева Савева.

Женска фолклорна група „Зорница“ и група за стари градски песни; Мероприятия, организирани от читалището : Бабинден, Ден на самодееца, международен ден на жената, Първа пролет, Лазаровден, Великден и др. Участия  в събори и фестивали – общински, регионални, национални, международни. Гостувания в населени места от общината, областта и страната и чужбина.

Библиотечен фонд – 8300.