Стопанство

Завод за пластмасови изделия „Санитапласт” фирма за санитарни изделия и пластмасови стоки за бита.

Санитапласт АД съществува като предприятие от 1987 год., бивш цех на предприятие от МПБУ „Шумен“. Намира се на 8 км от втората столица на България – Велики Преслав, в село Драгоево, върху площадка с площ 16 дка. Първоначално предметът на дейност е бил производство на стоки за бита от пластмаса за вътрешния пазар, като по-късно предприятието се ориентира към производство на санитарни изделия.

Основна дейност на предприятието e производство на санитарни изделия от пластмаса,  производство на стоки за бита, производство на някои технически детайли по заявка на други предприятия

Реализацията на продукцията на пазара се осъществява посредством мрежа от дистрибутори, покриваща цялата страна.

С високото си качество, функционалност и модерен дизайн и конкурентни цени продуктите на Санитапласт АД са утвърдени на българския пазар и са търсени в търговските мрежи

Кариера „Драгоево”кариера с трошачно-миячно-сортировъчна инсталация

Основната дейност на Кариера Драгоево е производство на фракции с приложение в бетонни и асфалтови смеси, за пътно и жп строителство. Спомагателните дейности са транспорт на инертни материали франко склад на клиента, услуги с подемна и товарачна техника, тежка булдозерна техника и др. Консултантска и техническа помощ в областта на производството на инертни  материали.

Районна потребителна кооперация  „Напредък”

Основана като спестовна заемна каса на 11 февруари 1905 г. През 1921 г. се преименува в Кредитна спестовна заемна кооперация „Напредък”. През 1972 г. се влива в Районна потребителна кооперация „Тича” гр. Преслав. Отделя се от нея като самостоятелна кооперация през 1984 г. Основно производствено звено е отдаване под наем на земи  за обработване. РПК е поддържала магазини в селата Драгоево, Миланово и Мокреш. Сега действащ магазин има само в с. Драгоево. Председател на Управителния съвет е Димитрина Майсторова.

Винарска изба с. Драгоево

Построена през 1970 г. с решение на надзорния съвет на Холдинг „Света София”, избата, собственост на „Винекс – Преслав” АД, се продава през юли 2001 г. Новият собственик е винарна „Слънчева долина”, с. Надарево, притежание на българо-португалска фирма „Винпром сервиз”. В края на 2001 г. избата произвежда доброкачествен бял и червен пелин. Управител на изба „Слънчев замък” в с. Драгоево е Иван Празников.

За любовта на драгоевчани към виното се споменава в далечната 1740 г. от унгарския пътешественик капитан Шад. Традицията да се прави вино продължава през годините. В далечната 1943 г. по своя инициатива двама драгоевчани – Геро Атанасов и Атанас Ст. Атанасов, си основават фирми за спиртни напитки. И двамата са се ползвали с „граждански и политически права” сред населението.