Читалище

Основано е на 3 окт. 1931 г. На същата дата е проведено и първото учредително събрание на което 37 по-будни селяни стават неговите първи членове. Избира се читалищно настоятелство от 5 души. Първият председател на читалище „Отец Паисий” е Първан Иванов, а секретар е Павел Минчев. Григор Иванов е касиер, а Горан Филипов и Петя Василева са членове.

Читалището първоначално се помещава в дома на Христо Петков, където се четат книги, слуша се радио, организират се вечеринки. Закупени са 150 тома литература, с които се полага началото на библиотечната дейност. Основават се танцов състав, женска фолклорна група и театрален състав, който поставя много пиеси между които „Татул”, „Зидари” и др.

През 1965 г. е построена сегашната сграда на читалището с площ 460 кв.м. Читалището разполага със салон от 250 места, лекционна зала с 50 места и библиотечна зала.

Признати са заслугите на Илия Павлов – строител на читалището и тогавашен кмет на селото.

След построяването на новата читалищна сграда започват ежедневни кинопрожекции, провеждани от щатни кинооператори.

Библиотеката на читалището към днешна дата притежава 6962 тома.

За активна културно-просветна дейност и във връзка с 50 години от създаването му, читалището е наградено с орден Кирил и Методий Втора степен, съгласно указ  на тогавашния държавен съвет № 835 от 19.05. 1981 г. Наградени са Първан Иванов и Тодор Керяков – председатели на читалището и много читалищни дейци.

Председатели на читалището са били : Първан Иванов, Недялко Ботев – бивш учител и директор на училището в селото, Тодор Керяков – също учител, Ибрям Тефиков – бивш учител, Марин Крайчев – също бивш учител и директор в училището,, Мария Апостолова – учител също, Хатидже Хюсмян.

Към днешна дата председател на читалище ”Отец Паисий” е Румяна Маринова Панайотова, а секретар Юке Бейти Хюсеин.

Певческа група „Макове” с ръководител г-жа Румяна Керякова успешно  популялизира  името на читалището и на селото с многобройните си участия във фестивали и събори. Също така към читалището има и група за турски песни с ръководител Юке Бейти.

Читалище „Отец Паисий” е организатор на Дните на моето село, провеждани на 23 и 24 май  ежегодно;  редовни участия в редица културни мероприятия, организирани от Община Шумен и съседни села.