Стопанство

ТКЗС

През 1948 г. в село Градище започва усилена подготовка за образуване на трудово кооперативно земеделско стопанство. След упорита и дълготрайна разяснителна дейност с активното участие на Минко Христов – инструктор в Общия земеделски професионален съюз, на 7 февруари 1949 г. в българското училище в с. Градище се провежда първото учредително събрание. Стопанството е образувано и е избран първият управителен съвет в състав : председател Стефан Тотев, зам.-председател Ахмед Ибрямов Яламов, членове Пеньо Христов Наумов, Тотьо Митев Тотев и Хасан Хасанов. ТКЗС започва дейност с 33 домакинства и домакинства и 63 работоспособни кооператори, 964 дка собствена и 850 дка фондова земя.

Към днешна дата, ТКСЗ не съществува. ППК „Балкан” е съвременната форма на производителните кооперации от този тип.