Образование

МИНАЛО

През есента на 1912 г. в село Градище се отваря частно училище. През 1915 г., поради участие на България в Първата Световна война, учебният процес в селото  е спрян и децата ходят на училище в съседните села.Това продължава около две години и през есента на 1917  г. училището се разкрива отново като частно. За помещение служи крайно неподходящата сграда кафене на Мехмед Палазов и изоставената къща на Мехмед Чаушев.

Едва през 1919 г.,  малкото българи заселници се сплотяват и със собствени средства и труд изграждат училищна сграда от една стая и канцелария.Така децата от 4 класа получават образование, като вън от училище не остава нито едно дете.

Турското население, следвайки примера на българите, се заема и построява училищна сграда с две класни стаи – така се създава първото частно турско училище в селото.

След сливането на двете училища -турско и българско – училището е вече основно.Директор на училището е Марин Николов Крайчев. Млад и амбициозен, той се стреми да усъвършенства учебния процес; също така се заема с надстрояването на училищната сграда. С много усилия, сегашната сграда на училището е построена през 1968 г. През този период децата като брой учащи се, достигат  максимум от 240 .

Училището в с. Градище е първото училище в областта с целодневна форма на обучение.

НАСТОЯЩЕ

Основно училище „Васил Левски” в село Градище, е създадено в резултат на сливането на съществуващите дотогава турско основно училище „Руждие” и българско класно училище „Братя Миладинови” през 1959 г. Училището е общообразователно, подготвя ученици от 1 до 8 клас.

ОУ „Васил Левски”, с. Градище посещават освен местните деца и децата от затворените вече училища в селата: Панайот Волов, Белокопитово, Струйно, Новосел,  Черенча и  Средня. Директор на училището – Румяна Панайотова.

„Осми март” е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Началото на предучилищното възпитание в село Градище е поставено през 1959 г. под формата на предучилищната група към основно училище „Васил Левски”.

На 1 март 1970 г. се открива целодневна детска градина в сградата на старото училище директор Румяна Керякова. През 1975 г. в селото за детска градина е построена нова сграда, носеща името „Осми март”. От 1989 г. в центъра на селото със съдействието на тогавашния кмет Петър Крумов, детската градина се премества в още по-съвременна двуетажна сграда с всички удобства за децата.

През периода 1984-2007 за директор е назначена Кръстинка Йорданова.

Към настоящия момент градината е едногрупна със смесен етнически състав.