Читалище

Началото на читалищната дейност във Върбица се поставя малко преди Освобождението. През 1871 г. се основава читалище „Решимост”, което по-късно се преименува на „Пробуда”. С построяване на училището през 1873 г. е обособено специално помещение за читалище и библиотека. Създатели и организатори на читалищната дейност са главно учителите, като един от най-активните деятели на културно-просветната дейност е учителят Петър Груев. По това време се поставя и началото на библиотечната и театралната дейност.

Събраните средства от членски внос, театрална дейност, лазаруване и коледуване се използвали за закупуването предимно на книги за библиотеката и абонамент на вестници, които често пъти били четени и разисквани колективно.

Жаждата от просвета, културни мероприятия и увеличаващия се състав на членовете на читалището, налага нуждата от собствена сграда. Читалищното ръководство започва подготовка за набиране на средства във фонд „Ново читалище”. Изготвен е проект за строеж на читалищна сграда и са събрани необходимите средства,  но около събитията настъпили след 9 септември 1944 г. се осъществяват много промени и това забавя  строежа на новата сграда, която бива завършена едва през 1961 г.

През годините самодейците от Народно читалище „Пробуда-1871” участват в много събори, фестивали и прегледи на художествената самодейност. Празнуват се всички фолклорни обредни празници – Ивановден, Бабинден, Трифон Зарезан, Гергьовден и др.

По традиция всяка година на 6 май се провежда надсвирване на над 20 ромски оркестъра.

През есента се провежда известния в околността Традиционен есенен панаир. Прочут е още от далечното минало, когато се е организирал около сарая на Гераите. На него се стичало население не само от Герлово, но и от други населени места. По-късно панаирът сменя местоположението си на няколко пъти, но не губи традициите от миналото.

Днес  кулминация на празника са традиционните конни кушии и народни борби. Множество атракции и изпълнения на известни изпълнители превръщат вечерта в истински празник за гостите на есенния върбишки панаир.