Върбица

Върбица е най-голямото населено място в Герловската котловина, разположена по двата бряга на река Герила. Градът е административен център с територия над 400 000 кв. км и 16 населени места. Намира се на около 60 км от областния град Шумен.
След Освобождението във Върбица е създадено Селско общинско управление. До 1900 г. то се числи към Османпазарската околия, а по-късно преминава към Преславска околия. От 1888 г. в състава на общината влизат Върбица и село Кьолмен. По това време общината наброява около 600 домакинства с близо 3000 жители.
Затворено между северните склонове на Стара планина, Омуртаговия рът и предните склонове на Драгоевската планина, населеното място е с надморска височина от 430 м, която определя и климата му.

На юг от града се намира Върбишкият проход, който свързва долината на река Голяма Камчия на север с долината на река Луда Камчия на юг. Трасето започва от южния край на Върбица на 258 м надморска височина, насочва се на юг по долината на река Герила, преминава през курортния комплекс „Върбишки проход“ и слиза в долината на река Луда Камчия при разклона за селата Садово и Везенково, където проходът свършва. На изток от Върбишкия проход е разположена Върбишката планина, която има широко, равно било, с много притоци, вливащи се в река Луда Камчия.

Според някои историци, в миналото името на Върбишкия проход е известен като Верегава или Веригава, през който византийските войски са нападнали Българската държава. Първото споменаване на прохода Верегава е от 679 г. и се свързва с победите на хан Аспарух срещу Византия.
Община Върбица разполага с благоприятни условия за развитие на туризъм. Още в миналото Курортният комплекс е известен с лековитата си минерална вода с доказани лечебни качества при стомашно-чревни заболявания и бъбреци. В местността „Курорта” има почивни станции и хижи, някои от които изоставени дълги години. Днес част от тях са реновирани и функционират. В близост до общинска вила „Еделвайс” – възстановена и превърната в хотел с ресторантска част, е изграден многофункционален спортен комплекс „Герлово”, състоящ се от два басейна, спортни игрища и фитнес зали.

Голяма част от информацията за историята на град Върбица е почерпана от книгите на Й. Йорданов „Върбица”.