Религия

 

В село Ветрище живеят два етноса – българи заселени тук към края на 20-те години от Тракия и турци, потомци на някогашните юруци. Затова в селото има изградени два молитвени храма.

Мюсюлманите имат свой молитвен дом – джамия, построена още през 1927 г.

Необходимостта от църква в селото идва с пристигането на тракийските заселници. Още през 1932 г. е отреден парцел за изграждане на църковен храм, но през годините вследствие на различни събития такъв не е построен.

Едва през 2004 г. е осветена новопостроената църква „Св. Георги Победоносец”. Храмовият празник е на 6 май, тогава се празнува и селският събор.