Образование

Училището в село Ветрище е открито на 1 октомври 1921 г.  по инициатива на местния учител Злати Иванов, секретаря на Вехтовска община Тодор Иванов и местният жител Кръстю Василев. Училището е открито като начално и остава такова до края на съществуването си. След завършване на четвърто отделение, децата продължават образованието си в съседните села – Вехтово, Ивански, Радко Димитриево.

Първоначално училището се помещава в частни домове, след което с доброволния труд и средства на селяните започва строеж на училищна сграда. През 1922 г. общината прехвърля на училището 100 дка обработваема земя, за да подпомогне издръжката му. Две години по-късно (1926 г.) завършва първия етап от строежа на училищната сграда – учебна стая, учителска стая и коридор. Постепенно броят на записаните ученици започва да намалява. След като започва масовото прииждане на тракийските заселници се увеличава и броят на децата. Поради нарастващия им брой се налага разширяване на училищната сграда. Затова през 1932 г. е достроена втора класна стая. През годините дворът се благоустроява, изгражда се навес за стопански нужди, нови тоалетни, ограда и др.

От училищната летописна книга разбираме, че в селото по това време паралелно съществуват две училища – българско и турско, които се сливат в едно. Така училищният имот се увеличава на 300 дка.

През 1961-1962 година учебното заведение е превърнато във филиал на Вехтовското, но на следващата учебна година то е закрито. Децата започват да посещават училище в село Ивански, а самата сграда е пригодена за детска градина.