Читалище

Читалище „Земеделец” е основано на 25.03.1900 г. от учителя Добри Чобанов, няколко будни жители на селото и местния свещеник.

В началото читалището се издържа с членски внос, дарения от частни лица и от местните коледари, и приходи от театрални представления, които се организират и играят изключително често. От дарения е и първата по-голяма сума – 82 лв., с която се поставя основата на фонд „Постройка на читалищно здание” през 1901 г., тъй като читалището се е помещавало под наем, но се оказва, че помещението е малко и достатъчно само за читалня.

По време на войните читалищната дейност замира, и се възобновява чак през 1920 г., когато читалищните дейци представят пиесата „Недоразумение”, в която с декламации се включват и учителите. Така в театралната дейност постепенно се установяват традиции, а театърът става важно събитие в духовния живот на селото.

През периода 1930-1940 г. се разгаря интензивен културен живот, в центъра на който са местните учители и група интелектуалци. Създава се хор, изнасят се сказки и просветителни лекции на различни теми, възниква организация на Младежкия червен кръст. Из селото тръгват читалищни агитатори, които събират дарения. С парите е закупено радио за читалището, което е единствено за селото.

След 1944 г. в читалището се назначава организатор-секретар и библиотекар. През следващите 10-15 години книжният фонд значително се увеличава.Сега библиотеката разполага с богат и непрекъснато обновяващ се фонд, съдържащ 6350 тома книги.

Днес читалищната дейност е основа на културния живот за селото. През 2010 г. е възстановен местният състав за народни песни с ръководител певицата Мика Марчева. Групата се състои от 14 жени и музикален съпровод в лицето на Жечко Пеев. Те имат множество участия, грамоти и награди от събори и фестивали за автентичен фолклор.