Училище

„Официално” учебното дело в селото започва през 1879 г. с въвеждането на „гласната метода” от учителя Димитър Урумов. Стаята в църквата вече е тясна за учениците, които обучава, за това той настоява пред селските първенци за построяване на самостоятелна училищна сграда. Чрез дарения от местното население и доброволен труд през 1882 г. се открива новопостроеното училище.

В годините до 1905 училището се развива, учениците достигат 107 в четирите отделения и сградата отново отеснява. Определя се ново място за ново трикласно училище, но строежът е осуетен и вместо в нова сграда училището се мести в зданието на общинската канцелария. Учебната 1905-1906 г. започва със 135 ученика и трима учители.

Започват войните и учебното дело върви изключително трудно. Чак след 1918 г. обстановката се нормализира, завръщат се мобилизираните учители, възобновяват се занятията и се назначава още персонал. През 1922-1923 г. училището вече е пълна прогимназия, а през 1940 г. занятията най-после са преместени във вече построената за целта нова сграда. На следващата година е открита и трапезария, в която се хранят 65 ученика. Училището известно време е носи името „Ангел Каралийчев”, а след това си възвръща старото име – „Братя Миладинови”.

През годините на народната власт учебното дело се развива много успешно. Занятия вече се водят до осми клас. Създадена е детска организация с богата спортна и художествена самодейност. Заработва и полудневна градина за деца от предучилищна възраст, дворът е превърнат в красив парк с шадраван, а училищните коридори са застлани с пътеки.

Сега, за съжаление училището е закрито поради липса на ученици, а сградата му се руши.