Кметство

Като общински център селото бързо се сдобива с улици застлани с камък и удобно и ново общинско здание. Първи кмет след Освобождението е Хаджи Салим, негов приемник е Ибрям Мустафов Пандар, следват Руси Чобаниванов, Дочо Русев, Димитър Чобаниванов, Тодор Казаков и други. Към 2016 г., за пореден мандат, Велино се управлява от Димитър Димитров, бивш военен и кмет за пример. Както в миналото, така и днес кметството се грижи за стопанисването на общинските сгради, за пътищата и населението.

След Освобождението селото е един от трите участъка, обслужван от медицински фелдшер. По-късно е построен Здравен дом, в който има назначен лекар и акушерка. С намаляването на населението обаче се оказва, че не може да бъде поддържан и е закрит. Днес с усилията на кмета е възстановена здравната служба. Тя разполага с нови кабинети, в които един път седмично идва лекар от града.