Клуб на заврените зетьове

Съществува повече от 35 години. Основан е през 1981 г. В началото в него се включват 42-ма души, а сега е в по-малък състав. При приемането на нов член се полага тържествена клетва, която е регламентирана в устав. Членовете му произнасят клетва и при откриването на сбирките си. Всяка година, по традиция група ентусиазирани заврени зетьове от Велино и техните съпруги участват в различни събори, от където задължително се връщат с грамоти или награди.

http://www.sabori.bg/folk_fest_sub/view.html?oid=22645