Училище

IMG_2079

Основноучилище „Кирил и Методий“ – с. Бяла река е създадено през 1912 г., а училищното настоятелство се предполага, че съществува от 1911 г. За настоятели са били избрани Яни Стойчев, Никола Иванов, Андрей Чорбаджиев, Марин Анчев. Настоятелството е просъществувало до 1944 г.

В основното училище се обучават и възпитават ученици от I до VIII клас от селата Бяла река и Нова Бяла река. В просторен двор са обединени две сгради. Едната се ползва от Полудневна детска градина и учениците от I до IV клас, а другата – от учениците от V до VIII клас. В сградата има помещение за провеждане на часове по физкултура и спорт през студени и зимни дни. Физкултурната площадка в двора се използва и от младежите в селото.В училището средно се обучават от 80 до 110-120 ученици.

 Турсконародноосновноучилище „М. Супхи“ – с. Бяла река е създадено преди 1944 г. Съществува до 1959 г., когато се влива в българското.