Църква „Св. Пророк Илия”, кв. Дивдядово

Храмът е трикорабна псевдобазилика, изградена от дялан камък през 1846 г. от тревненски майстори, изработили и резбования олтар.

Отделно от църквата е била издигната паянтова звънарница с клепало, на чието място през 1910 г. майстор Никола Преславски съгражда сегашната каменна камбанария.Освен автентичната архитектура, забележителност на храма днес са и дъбовият иконостас с декорираните олтарни врати и двата змея, държащи разпятието, както и иконописта, дело на известния шуменски зограф Никола Василев. В черквата са съхранени четири икони с обозначена година и с инициалите на зографа – иконата на Св. св. Кирил и Методий (1892 г.), дарена от Станчо Лопушлията, храмовата икона на пророк Илия (1865 г.), иконите на Иисус Христос (1873 г.) и на евангелист Йоан (1874 г.). До днес са запазени и малък дърворезбован водосветен кръст със сребърен обков и печат с надпис „Черква дивдядовска лето 1846”.