Църква „Св. Великомъченик Димитър”, Янково

Черквата в центъра на с. Янково води началото си от 1899 г., когато местното население избира църковното настоятелство, а то, от своя страна, започва набирането на средствата за нейния градеж, за иконите, иконостаса, черковната утвар и цялостната й уредба. Изграждането на храма приключва през 1906 г., първата служба е отслужена през 1907 г., а през 1910 г. осемстенната църковна камбана, дарена от Христо Близнаков, оглася селото за първи път.

Издигнат в самото начало на XX в., храмът „Св. Великомъченик Димитър” – еднокорабна църква с двускатен покрив, с петстенна апсида с две пастофории, и до днес е един от най-красивите във Варненска и Великопреславска митрополия. Храмът впечатлява с изящния си градеж от дялани каменни блокове, редуващи се с триредови тухлени пояси, като сред решенията, придаващи лекота и изящност на църковната сграда, е и декорацията от тухлени арки, великолепно съчетани с четиринадесет сводести и десет обли прозореца.

Вековният храм впечатлява и с богоукрасата си – прекрасни икони, изографисани през 1906 г. от тревненеца Тодор Зографов, изработил и храмовия иконостас. Сред богатствата на черквата е и единствената икона, която не е дело на Тодор Зографов – тази на „Св. св. Кирил и Методий” върху владишкия трон на южната стена. Тя е най-старата в черквата – запазен до днес надпис уточнява, че е изографисана през 1857 г.