Ивански

Разположено в хълмистата част на Дунавската равнина, по левите тераси на р. Голяма Камчия, село Ивански отстои на 17 км югоизточно от Шумен. До Освобождението носи името Кюпрюкьой, като за първи път с това име се споменава в османски документи от 1617 г.
В района на с. Ивански има тракийски надгробни могили и следи от средновековни селища, най-значителни от периода на Второто българско царство (XII-XIV в.).

Тракийски гробничен комплекс