За проекта

„Социализиране на непопулярно културно-историческо наследство чрез интерактивни технологии и мултисекторни сътрудничества”

Проект на РБ „Стилиян Чилингиров” пред НФ „Култура” 2019 – програма „Културно наследство”, модул „Културни индустрии и културен туризъм”

Проектът предлага на широката и специализираната аудитория иновативни е-продукти и услуги в сферата на културата и културно-историческото наследство, културния туризъм, краеведската наука и образованието чрез създаването на интерактивен виртуален маршрут за достъп и популяризиране на слабо известно културно-историческо наследство с потенциал да бъде интегрирано в туристически пакет, фокусиран върху опознаването на културното наследство чрез преживяване.

Проученото и промотирано в рамките на проекта културно-историческо наследство е с акцент върху местната уникалност –виртуалният маршрут представя по-малко познати места и обекти с културно и историческо значение в Шуменска област. Такива обекти, които са част от националното културно-историческо наследство, но днес остават встрани от активния туристически поток и интерес, са тракийския гробищен комплекс в с. Ивански, средновековният манастир Св. Пантелеймон в местността Патлейна, възрожденските църкви и килийните училища във Велино, Янково, Върбица, Нови пазар и Дивдядово, скалните манастири в селата Хан Крум и Осмар, девташларите край Плиска, Златна нива и Царев брод. Проучените обекти са представени като реални места на паметта с тяхното историческо и културно значение, като информацията за тях е съпроводена с кратка информация за историята на населеното място, в което се намират.

Изработеният маршрут е визуализиран във виртуална интерактивна карта с текстов, снимков, аудио- и видеоматериал. За шуменци и гостите на града картата е достъпна чрез компютърен терминал за обществен достъп до информация, локализиран в РБ „Стилиян Чилингиров”; широк достъп до нея осигурява и сайтът на библиотеката shumenski-krai.com. Проучените в рамките на проекта обекти са представени и във фотодокументална изложба и печатна брошура гид.

Създаденият дигитален информационен ресурс, предоставящ аналитична и систематизирана информация за малко познати местни културни и исторически обекти в Шуменска област, е в подкрепа опазването и популяризирането на националното културно-историческо наследство; стимулира предприемачеството и изграждането на мултисекторни сътрудничества в тази сфера; допринася за повишаване на туристическия потенциал на региона и страната. Проектните продукти и услуги са в подкрепа дейността на образователни институции, читалища, сдружения, туристически агенции и други организации. Те са достъпни и за бизнеса, за последваща употреба за креативни и рекреативни индустрии. Проектът позволи на библиотеката като средище на споделени културни ресурси и съвременни интерактивни технологии да ангажира вниманието на качествено нови потребители.