Проект „Синьото богатство водата”

Проектът се реализира с помощта на Фондация „Глоб@лни библиотеки – България” в рамките на конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот” в изпълнение на договор РД 11-00-115/24.06.2016 г. на Фондацията с Министерство на културата осъществен през 2016/2017 г.

Целта на проведените изследователски, обучителни и практически дейности е усвояване на екологични знания от подрастващите и повишаване на активността им по отношение опазването на водата като източник на живот, повишаване на обществената информираност по проблемите на опазването на водата, възпитаване на екологична култура и отговорно отношение към природата.

Партньори по проекта са СНЦ „АлДоРа” – Шумен, НЧ „Развитие – 1874” – гр. Велики Преслав и НЧ „Просвета – 1928“ – с. Троица.

Проектни направления:

  1. Активиране на интереса към екологията и екопроблемите сред местната общност
  2. Повишаване на обществената информираност по проблемите на опазването на водата.
  3. Изследователски дейности – проучване на водните ресурси (извори и чешми) в районите на гр. Велики Преслав и с. Троица и събиране на информация за тях (водата като природен ресурс и присъствието й в местния бит и фолклор) с оглед използването й в обучителните програми и представянето й в проектните продукти (фотодокументална изложба, брошура, е-съдържание и презентации).
  4. Провеждане на интерактивни обучения за водата като природен ресурс и присъствието й в местния бит и фолклор.
  5. Създаване на е-съдържание (снимков и видеоматериал на водните ресурси – извори и чешми в с. Троица и гр.Велики Преслав)
  6. Сформиране на младежки екоклубове към читалищните библиотеки в с. Троица и гр. Велики Преслав.
  7. Провеждане на акции по почистване на районите около водните източници.