Проект „Локалното пространство в глобалния свят: е-краеЗнание”

Проектът се реализира с помощта на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” – Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013. Целта ни е да създадем електронна краеведска база, в която да намерят място историята, културата, традициите и природата на Шуменския регион.

Deinosti

Проектни направления:

  1.  осъществяване на обучения „Информационно търсене в Интернет и ползване на е-услуги” на територията на гр. Смядово и с. Нова Бяла река;
  2.  обособяване на електронни краеведски колекции в партньорските библиотеки и обогатяване краеведската колекция на РБ „Стилиян Чилингиров”;
  3.  създаване на краеведски сайт за област Шумен, който стартира с информация за гр. Смядово и с. Нова Бяла река.

Сайтът съдържа текстов, снимков, аудио и видеоматериал, представящ материалното и нематериалното културно наследство и природните забележителности на селища от Шуменска област.

Към настоящия момент тук са включени село Нова Бяла река и град Смядово, като идеята ни е непрекъснато да се добавят нови населени места и да се допълва информацията за вече съществуващите. Надяваме се , че чрез нашите усилия и вашата помощ ще успеем да изградим една цялостна, завършена база с данни представяща Шуменския край.