За проектите

Проект „Социализиране на непопулярно културно-историческо наследство чрез интерактивни технологии и мултисекторни сътрудничества” се реализира благодарение на НФ „Култура” 2019 – програма „Културно наследство”, модул „Културни индустрии и културен туризъм”

Проектът предлага на широката и специализираната аудитория иновативни е-продукти и услуги в сферата на културата и културно-историческото наследство, културния туризъм, краеведската наука и образованието чрез създаването на интерактивен виртуален маршрут за достъп и популяризиране на слабо известно културно-историческо наследство с потенциал да бъде интегрирано в туристически пакет, фокусиран върху опознаването на културното наследство чрез преживяване.


Проектът „Синьото богатство водата” се реализира с помощта на Фондация „Глоб@лни библиотеки – България” в рамките на конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот” в изпълнение на договор РД 11-00-115/24.06.2016 г. на Фондацията с Министерство на културата осъществен през 2016/2017 г.


Проектът „Локалното пространство в глобалния свят: е-краеЗнание” се реализира с помощта на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” – Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013. Целта ни е да създадем електронна краеведска база, в която да намерят място историята, културата, традициите и природата на Шуменския регион.